GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Burze z gradem: stopień 1, prawdopodobieństwo: 80%
Od: 2020-08-18 11:00
Do: 2020-08-19 00:00
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

O B W I E S Z C Z E N I E

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 26 sierpnia 2020 r. o godz. 1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZYSKACH

odbędzie się

 SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m.in;

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Brzyska za 2019 r.
 4. Debata nad raportem o stanie Gminy Brzyska za 2019 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brzyska wotum zaufania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2019r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 r.
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za 2019 r.
 10. Informacja przewodniczących stałych komisji Rady Gminy z działalności za 2019 r.
 11. Wolne wnioski i dyskusje.
 12. Zakończenie obrad.                                                                              

 

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy  

Stanisław Madejczyk

15 sierpnia jest dniem Odpustu w miejscowości Przeczyca. Chcąc usprawnić pielgrzymowanie wiernych do Sanktuarium przypominamy o zmianie organziacji ruchu od drogi krajowej 73 do miejscowości Jodłowa przez Przeczycę.
Kolorem czerwonym zaznaczona jest droga, która od godziny 6.00 do 13.00 staje się drogą jednokierunkową w kierunku od Zawadki Brzosteckiej do Jodłowej.
Kolorem pomarańczowym droga, która będzie wykorzystana do dojazdu osób posiadających legitymację inwalidzką, wieńce, oprawa liturgiczna.
Kolor niebieski to przewidziane miejsca parkingowe przy Domu Ludowym, Szkole Podstawowej, na udostępnionych działkach prywatnych.
Na parkingu w rejonie świątyni będzie zlokalizowany namiot PIERWSZEJ POMOCY.
Prosimy wszystkich o wyrozumiałość, współpracę i podporządkowanie się poleceniom strażaków i policjantów dbających o porządek i bezpieczeństwo pielgrzymów.
W załączeniu  mapki przygotowane przez OSP w Skurowej dotyczące organizacji ruchu i parkowania podczas uroczystości odpustowej w Przeczycy w dniu 15.08.2020 r.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Burze z gradem: stopień 1, prawdopodobieństwo: 80%
Od: 2020-07-29 11:00
Do: 2020-07-29 19:00
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.