Urząd Gminy Brzyska informuje, że pierwszy pakiet  worków na odpady komunalne ( za 2 miesiące) wraz z nalepkami, z numerem gospodarstwa  będą wydawane u sołtysów wsi w poszczególnych terminach podanych niżej. Na każdym worku należy nakleić numer gospodarstwa ponieważ worki bez numeru gospodarstwa nie będą odbierane.

Wójt Gminy Brzyska informuje, że w prowadzonym rozpoznaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp oraz regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro pn. „Wymiana konstrukcji dachowej wraz z pokryciem na domu ludowym w Błażkowej”

W dniu 18 stycznia 2014 r.w Rzeszowie odbyła się IV edycja Turnieju Carpathia Cup. W zmaganiach wzięło udział 235 zawodników z Austrii, Białorusi, Ukrainy, Węgier i Polski, z takich Federacji jak: IFK, Matsushima, Oyama, Seido, Sosai, Shin, Tezuka, Rengokai, Union. Oficjalnego otwarcia Turnieju dokonał zastępca Ambasadoa Japonii Pan Hiroshi Matsushima oraz Pan Poseł Dariusz Dziadzio. Sędzią Głównym Turnieju Był shihan Remigiusz Karpiński.

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia:  opady marznące/2
Obszar: Podkarpackie 
Ważność: od godz. 07:00 dnia 20.01.2014 do godz. 19:00 dnia 21.01.2014 
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź. Początkowo zjawisko będzie występowało w powiatach północnych subregionu, a od godzin wieczornych dnia 20.01.2014 na terenie całego subregionu.

Wójt Gminy Brzyska informuje, że w dniu 16.01.2014r. została podpisana umowa z Wykonawcą: Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy ul. Hankówka 28 38-200 Jasło na zadanie pn. "ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH NIESEGREGOWANYCH) I ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH (ZBIERANYCH W SPOSÓB SELEKTYWNY ) Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BRZYSKA"

Wartość umowy: 111.036,97zł brutto w tym:

- cena jednostkowa za odbiór i transport odpadów komunalno bytowych niesegregowanych, ,  zgromadzonych w workach, do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie, przy ulicy Białobrzeskiej 108 za 1Mg - 158,76zł brutto;

- cena jednostkowa za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalno-bytowych  segregowanych i  wielkogabarytowych - zgromadzonych w workach, pojemnikach, kontenerach za 1Mg - 279,72zł brutto

OGŁOSZENIE


Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Brzyskach informuje, że wzorem lat ubiegłych również w bieżącym roku organizuje uroczystość Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Zainteresowane pary, które zawierały związek małżeński w 1963 roku lub w latach wcześniejszych, a nie uczestniczyły w podobnej uroczystości zapraszamy do zgłaszania się do Urzędu Stanu Cywilnego w Brzyskach, pok. Nr 1 w terminie do 28.02.2014 roku.
W imieniu Jubilatów mogą występować także ich rodziny.

Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego który odbył się w dniu 16.01.2014r.

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego który odbył się w dniu 16.01.2014r.