FERIE W BIBLIOTECE

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach zaprasza dzieci do uczestnictwa w zajęciach plastycznych i manualnych organizowanych w bibliotece podczas tegorocznych ferii zimowych.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku od godziny 1000.

O B W I E S Z C Z E N I E         

Informuję, że w dniu 29 stycznia 2014r o godz.1300

 w budynku byłego Przedszkola  w Brzyskach odbędzie się:

S E S J A  RADY GMINY  BRZYSKA

 PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 PODKARPACKIE TRÓJMIASTO

 JASŁO    KROSNO     SANOK

                                                                  Sz. P. Donald Tusk

                                                                  Prezes Rady Ministrów

             My, sygnatariusze niniejszego dokumentu, wnosimy o zmianę Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. z perspektywą do 2030 r. w sposób umożliwiający realizację do 2030 r. celów i kierunków zawartych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. …… więcej w załączniku

INFORMACJA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach informuje, że w związku ze zmianą przepisów programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wszystkie rodziny, które korzystają z dożywiania dzieci w szkołach opłacanych przez tut. Ośrodek zobowiązane są do złożenia nowych dokumentów w trybie natychmiastowym na okres od 01.01.2014r. do końca roku szkolnego.
Niedopełnienie tych formalności spowoduje przerwę w opłacaniu dożywiania dla dzieci.

 

Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne

dla Mieszkańców Gminy Brzyska

na ręce Wójta Gminy Rafała Papciaka złożyli :

  1. Alicja Zając- Senator RP
  2. Elżbieta Łukacijewska- Poseł do PE  
  3. Tomasz Poręba – Poseł do PE  
  4. Bogdan Rzońca- Poseł na Sejm RP
  5. Mieczysław Golba-Poseł na Sejm RP
  6. Stanisław Piotrowicz- Poseł na Sejm RP
  7. Piotr Tomański- Poseł na Sejm RP
  8. Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego
  9. Małgorzta Chomycz – Śmigielska-Wojewoda Podkarpacki  
  10. Stanislav Bartos- Starosta Obec Siroke

W tegorocznej edycji Konkursu Bożonarodzeniowego wzięło udział 26 Lokalnych Grup Działania z terenu województwa podkarpackiego.  Kapituła konkursowa miała za zadanie wyłonić laureatów spośród Kół Gospodyń Wiejskich prezentujących tradycyjne polskie stoły wigilijne. Pod uwagę brano ilość potraw, powiązanie z tradycją, estetykę, pracochłonność i różnorodność oraz udział zespołu kolędującego.Serdeczne podziękowania należą się Kołu Gospodyń Wiejskich z Kłodawy, które reprezentowało Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „LIWOCZ” w kategorii „Stołu wigilijnego”. O świąteczny nastrój przy stoisku zadbał zespół Jeruzalem  zachwycając wszystkich obecnych wspaniałym wykonaniem kolęd.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach informuje, że od dnia 02.01.2014r. przyjmuje wnioski na dożywianie dzieci w szkole.
Wszystkie rodziny zainteresowane proszone są o niezwłoczne dostarczenie dokumentów.

O B W I E S Z C Z E N I E         

Informuję, że w dniu 27 grudnia 2013r godz.1000

 w budynku byłego Przedszkola  w Brzyskach odbędzie się:

                            S E S J A  RADY GMINY  BRZYSKA

 PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;