GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Burze z gradem: stopień 2, prawdopodobieństwo: 90%
Od: 2020-07-06 15:00
Do: 2020-07-07 12:00
Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 80 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 80 km/h. Burze będą występować głównie popołudniu i w pierwszej połowie nocy. W trakcie burz możliwy grad.

 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle zaprasza do współpracy !

PUP w Jaśle wznowił przyjmowanie wniosków na realizację usług
i instrumentów rynku pracy.

PUP w Jaśle informuje o możliwości skorzystania przez osoby bezrobotne, pracodawców
i przedsiębiorców z następujących form wsparcia:

 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - do 20 tys. zł,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - do 20 tys. zł,
 • staż (do 5 m-cy) - stypendium stażowe w kwocie 1057,60 zł m-cznie,
 • bon na zasiedlenie - do 7 tys. zł,
 • bon zatrudnieniowy (12 m-cy) - kwota 861,40 zł m-cznie,
 • bon stażowy (6 m-cy) - stypendium stażowe w kwocie 1057,60 zł m-cznie,
 • prace interwencyjne (do 6 m-cy) - kwota dofinansowania ok. 1015,38 zł,
 • roboty publiczne (do 6 m-cy) - kwota dofinansowania ok. 1886,88 zł,
 • dofinansowanie wynagrodzenia osób pow. 50 roku życia (do 24 m-cy) - w kwocie 1300 zł,
 • dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych - do 8 tys. zł,
 • szkolenia indywidualne pod zapotrzebowanie pracodawcy - do 5 tys. zł + stypendium
  szkoleniowe w kwocie 1057,60 zł,
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy - sfinansowanie szkoleń, studiów podyplomowych, egzaminów dla pracodawcy lub/i jego pracowników - do 15,9 tys. zł,
 • pośrednictwo pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle informuje również, że w dalszym ciągu realizuje instrumenty rządowej Tarczy Antykryzysowej tj. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców do 5 tys. zł
(z możliwością umorzenia), dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego a także dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty i składania wniosków w ramach ww. usług
i instrumentów rynku pracy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej
PUP w Jaśle jaslo.praca.gov.pl lub uzyskać pod nr telefonów:

1.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

         13 4435432

2.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

   13 4463492 wew.72

3.

Staż, bon stażowy

           13 4435446

4.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, szkolenie indywidualne,
bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy,
dofinansowanie studiów podyplomowych

           13 4435433

5.

Prace interwencyjne, roboty publiczne, dofinansowanie wynagrodzenia osób pow. 50 roku życia

         13 4435439

6.

Pośrednictwo pracy

13 4435435, 13 4435437,
13 4435438, 13 4435440

7.

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

13 4435432, 13 4435464,
     13 4463492 wew.72

8.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego

13 4435446, 13 4435433,
13 4435439, 13 4435461

9.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych

13 4435435, 13 4435437,
13 4435438, 13 4435436

Urząd Gminy Brzyska informuje, że w miejscowości Brzyska (Nadole) w dniu 29.06.2020r. znaleziono małe kotki razem z matką. Właściciela kotów, bądź osoby które rozpoznały koty na zdjęciach i posiadają informacje dotyczące ich właściciela lub byłyby zainteresowane adopcją kotów proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Brzyska - Referat Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 6 nr tel. 134262945.

11.jpg

 Informacja dla powodzian dotycząca:

 • dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu, ubrań, bielizny i przedmiotów użytku
 • zapobieganiu chorobom zakaźnym
 • wody do picia

W związku z gwałtownymi burzami w Urzędzie Gminy w Brzyskach działa Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego telefon 134262948

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Burze z gradem: stopień 2, prawdopodobieństwo: 80%
Od: 2020-06-26 12:00
Do: 2020-06-26 23:00
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.