Alarm przeciwpowodziowy odwołany

Zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 maja 2014 roku odwołany zostaje alarm przeciwpowodziowy na terenie powiatu jasielskiego z godziną 1200 dnia 18 maja 2014r.

Most na rzece Wisłoka w miejscowości Kłodawa po ustąpieniu lokalnych podtopień jest już przejezdny.

Wójt Gminy Brzyska informuje:

Most na rzece Wisłoce w Kłodawie jest już przejezdny

Most na rzece Wisłoce w miejscowości Kłodawa z powodu lokalnych podtopień jest zamknięty.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego pełni dyżur całodobowy - tel. 134460115, 134460105.

Aktualizacja 16 - 05 - 2014,  22:15


W związku z przekroczeniem stanów alarmowych na wodowskazach rzek: Wisłoka - Krempna, Ropa – Klęczany, Jasiołka - Zboiska od godz. 20.30 dnia 15.05.2014 r. na terenie Miasta Jasła zarządzono  stan alarmu powodziowego.

O godzinie 21 został ogłoszony stan alarmu powodziowego dla całego powiatu jasielskiego.

O godzinie 22:30 stan alarmowy na Wisłoce w Żółkowie został przekroczony  o 4 cm i wynosił 354 cm. Stan rzeki Jasiołki na wysokości ulicy Kazimierza Wielkiego 344 cm, (alarmowy 420 cm). W Topolinach na Ropie zanotowano 357 cm, (380 cm). 

Jak informuje Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle fala kulminacyjna spodziewana jest między godz. 1-2 tej nocy.

aktualizacja: 16-05-2014, 00:10

Informacja powodziowa

Po dokonaniu w dniu 15.05.2014 porannego objazdu miejsc szczególnie zagrożonych podtopieniami, informujemy że w chwili obecnej na tych terenach nie występuje żadne zagrożenie.

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:1
Nazwa biura: BPH O/Kraków IMGW PIB
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych
Stopień zagrożenia: 3    
Ważność: od godz. 20:00 dnia 14.05.2014 do godz. 20:00 dnia 16.05.2014
Obszar: Województwo podkarpackie
Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w okresie obowiązywania ostrzeżenia, w zlewniach: Wisłoki, Wisłoka, Sanu oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, prognozowany jest wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a w dalszej kolejności stanów alarmowych. Na Wiśle prognozowany jest wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: W sytuacji wystąpienia istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.

OSTRZEŻENIE Nr 20
Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/2, Silny wiatr/1
Obszar: Podkarpackie    
Ważność: od godz. 18:00 dnia 14.05.2014 do godz. 06:00 dnia 16.05.2014
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów na południu województwa: od 18:00 14.05 do 06:00 15.05 wyniesie od 20 mm do 30 mm, miejscami do 40 mm, od 06:00 15.05 do 18:00 15.05 wyniesie od 20 mm do 30 mm, miejscami do 40 mm, od 18:00 15.05 do 06:00 16.05 wyniesie od 10 mm do 20 mm, miejscami do 30 mm. Prognozowana wysokość opadów na północy województwa: od 18:00 14.05 do 06:00 15.05 wyniesie od 10 mm do 20 mm, miejscami do 30 mm, od 06:00 15.05 do 18:00 15.05 wyniesie od 10 mm do 20 mm, miejscami do 30 mm, od 18:00 15.05 do 06:00 16.05 wyniesie od 10 mm do 20 mm, miejscami do 30 mm. W czwartek prognozuje się również wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 35 km/h w porywach do 80 km/h z kierunków północnego lub północno-wschodniego.
Prawdopodobieństwo     Intensywne opady deszczu 90%, Silny wiatr 90%
Uwagi: Możliwa zmiana stopnia ostrzeżenia w zależności od rozwoju sytuacji.

Wójt Gminy Brzyska – Rafał Papciak informuje, że Gmina Brzyska  przygotowuje wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczący dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Szacowany koszt budowy oczyszczalni po stronie mieszkańca może wynosić od 2 do 3 tysięcy złotych i uzależniony będzie od wielkości i typu oczyszczalni.