W czwartą rocznicę tragicznej śmierci Senatora Stanisława Zająca
kwiaty na jego grobie złożyli w imieniu wdzięcznych mieszkańców
Gminy Brzyska Wójt Rafał Papciak I Sekretarz Gminy Grzegorz Mikoś.

Finał Gminny - 37 Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Błażkowej

W poniedziałek (07.04) odbyły się eliminacje gminne 37. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w Brzyskach. Gospodarzem zawodów była Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Błażkowej.


Sprawozdanie z realizacji w 2013 roku Programu Współpracy Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

alt 14 marca br. w Rzeszowie, w obecności Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla pomiędzy Gminą Brzyska reprezentowaną  przez Wójta Gminy – Pan Rafała Papciaka oraz Skarbnika Gminy – Panią Janinę Wolską a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie podpisana została umowa na realizację projektu pn. „„Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na trenie  Gminy Brzyska do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”

Relacja z uroczystości znajduje się na stronie: www.umwp.podkarpackie.pl


Na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Brzyskach w zakładce historia dostępna jest Kronika Szkoły w formacie pdf. Zapraszamy do lektury kronika dostępna jest TUTAJ

W związku licznymi pytaniami odnośnie PIT-11 za okres rozliczeniowy 2013r. informujemy, że zarówno stażyści jak i wszyscy Uczestnicy projektu, którzy brali udział w szkoleniach zawodowych i wypłacane mieli dodatki szkoleniowe nie będą mieć wydawanych Pit-ów:
"Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zwolnione są od podatku dochodowego. Zatem od świadczeń wypłacanych uczestnikom projektów PO KL nie będzie pobierana zaliczka na podatek dochodowy".

Szanowny  Rolniku  !!!

Podlegasz ubezpieczeniu w KRUS, a czy wiesz że ?

Gdy ulegniesz wypadkowi przy pracy rolniczej, zgłoś to zdarzenie do najbliższej placówki terenowej Kasy jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia.