Wójt i Rada Gminy Brzyska we współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa zapraszają 
wszystkich mieszkańców na dni Liwocza, które odbędą się w dniach 21-22 Lipca w parku przy Urzędzie Gminy. ...

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

podaje do publicznej wiadomosci.

 

 

Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

 

6 lipca w budynku Szkoły

...

W dniu 22 czerwca 2012 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego „Cztery Pory Roku” edycja Wiosna. W

...

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” informuje, że termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie pn. „Lokalna Twórczość Ludowa w Cieniu Liwocza” został wydłużony do 11.06.2012 r. oraz dodano nowe

...

Informacja

 

Informujemy, że drużyna chłopców ze szkoły Podstawowej w Błażkowej  zajęło siódme miejsce w województwie w turnieju piłki nożnej Łukacijewska Cup 2012 organizowanym  przez panią Europoseł Elżbietę

...

Ogłoszenie o sprzedaży działek w Błażkowej znajduje się w załączniku.

 

 

 

 

Paweł Wałczyk instruktor do spraw kultury przy Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach działającym przy Urzędzie Gminy założył zespół chrześcijański „Jeruzalem”.

Zespół debiutował 5 maja 2012r podczas

...

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Llwocz'' ogłasza konkurs na stanowisko
Kierownika Biura Stowarzyszenia LGD,,LIWOCZ"

Ogłaszamy przetarg na wynajęcie placu na czas Dni Kultury Ziemi Brzyskiej  w terminie 21-22. 07.2012
Stanowiska takie jak:
- Lody i zimne napoje nie alkoholowe
- garmażerka i napoje gorące
- napoje

...

O B W I E S Z C Z E N I E

Informuję, że w dniu 27 czerwca 2012r tj. środa godz.1400 w Domu Ludowym we Wróblowej odbędzie się:

S E S J A  RADY GMINY  BRZYSKA

Informacja o bieżącym stanie Projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczność publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" nr KIK-66, w

...

Szanowni Państwo, główny urząd statystyczny corocznie przeprwoadza na terenie całego kraju REPREZENTACYJNE BADANIA GOSPODARSTW ROLNYCH. Badania realizowane sa przez pracowników urzedów

...