O B W I E S Z C Z E N I E

Informuję, w dniu 29 kwietnia 2013r tj. poniedziałek godz.10:00

w budynku byłego Przedszkola w Brzyskach odbędzie się:

NADZWYCZAJNA S E S J A RADY GMINY BRZYSKA

W związku z likwidacją przez firmę KEMED sp. z o.o punktu lekarskiego z dniem 28 luty 2013 roku w trosce o zapewnienie mieszkańcom Błażkowej dostępu do usług medycznych Wójt Gminy Rafał Papciak wspólnie

...

Prawdziwe cuda wyszły spod rąk uczestniczek warsztatów wielkanocnych, które odbywały się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzyskach. Blisko dwadzieścia pań udowodniło, że ozdoby świąteczne najlepiej

...

OGŁOSZENIE

dla członkówZespołu GminnegoJasielskiej Agorydla Gminy Brzyska

W związku z realizacją projektu pn. „Jasielska Strefa Usług Publicznych”, współfinansowanego ze środków

...

 

W dniu 11 kwietnia 2013 roku członkowie Komisji Promocji i Rozwoju Rady Gminy Brzyska w składzie: Stanisław Trychta  Przewodniczący Komisji i członkowie: Madejczyk Stanisław – Brzyska, Żyguła Leszek, Węgrzyn

...

Wójt Gminy Brzyska ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego na czas nieograniczony o powierzchni 56m2 znajdujący się w budynku Domu Ludowego w Wróblowej

Urząd Gminy Brzyska informuje o planowanej na terenie całego województwa wiosennej akcji szczepień przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących. Uodparnianie lisów prowadzone będzie od 14 do 23 kwietnia

...

Urząd Gminy Brzyska informuje, że z dniem 1 kwietnia 2013r. obowiązki związane z nadzorem nad lasami stanowiącymi własność osób fizycznych położonych na terenie gminy Brzyska, będą realizowane bezpośrednio przez

...

Życzenia Wielkanocne dla Mieszkańców Gminy Brzyska na ręce Wójta Gminy Rafała Papciaka złożyli :

1. Alicja Zając- Senator RP
2. Elżbieta Łukacijewska- Poseł na Sejm RP
3. Stanisław Piotrowicz- Poseł na Sejm

...

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Wydział Linii WN informuje, że w miesiącach : kwiecień - czerwiec 2013 r. wykona roboty prowadzące do usunięcia kolizji zieleni z urządzeniami linii 110 kV

...

Urząd Gminy Brzyska informuje rolników, że od dnia 15 marca  do 15 maja 2013r. można bezpłatnie  uzyskać pomoc w  wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie w budynku byłego Przedszkola (obecnie GOPS) w

...


Informujemy, iż ze względu na trudne warunki atmosferyczne nastąpiła zmiana terminu spotkania Zespołu Jasielskiej Agory dla Gminy Brzyska.

Spotkanie odbędzie się w dniu 18.03.2013 (poniedziałek) o godz

...

 Informujemy, że opłaty za odpady komunalne z terenu Gminy Brzyska można dokonywać rachunek na bankowy:

 

12 8626 0002 2001 0000 1531 0001  

Gmina Brzyska wspólnie z Miastem Jasłemi gminami powiatu jasielskiego rozpoczęła realizację projektu pn. „Jasielska Strefa Usług Publicznych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

...

Informujemy, że trwa nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu „ Razem przeciw wykluczeniu!”. Uzupełnione dokumenty należy złożyć w biurze projektu w Ujeździe (Dom Ludowy- pomieszczenie dawnego sklepu). 

...