Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach zorganizowało gminny Konkurs Fotograficzny "Barwy Jesieni". Laureatami konkursu zostali:

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dn. 23.11.12 r. dot. oddziaływania transgranicznego przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do końcowego przetwarzania płynnych odpadów

...

OBWIESZCZENIE

Informuję, że dnia 28 listopada 2012r. / tj. środa/ o godz. 1300

w budynku byłego Przedszkola w Brzyskach odbędzie się: SESJA RADY GMINY BRZYSKA

Informacja o wysokości dotacji przekazanej dla Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipnicy Dolnej oraz Społecznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipnicy Dolnej.

LGD „LIWOCZ” organizuje warsztaty bożonarodzeniowe dla mieszkańców gmin Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn. Poszukujemy po 10 kobiet z każdej w/w gmin chcących nauczyć się wykonywać ozdoby w tym

...

W dniu 11 listopada odbył się XII Jasielski Samochodowy Rajd Niepodległości. Po raz pierwszy w tym roku dwa odcinki zlokalizowano na terenie gminy Brzyska. Na starcie rajdu zameldowało się  

...

PROJEKT „ODKRYWAMY, DOŚWIADCZAMY, TWORZYMY”

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1,

 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie

...

Zarządzenie Nr 64/2012

Wójta Gminy Brzyska

z dnia 12 listopada 2012r

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska (Mienie Komunalne Gminy Brzyska)

...

W dniu 13.11.2012r.( tj .wtorek) w godzinach od 11:00-13:00  w Urzędzie Gminy Brzyska
gościł będzie Marek Rząsa - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Zainteresowanych zaprasza na spotkanie

11 listopada - dzień, w którym obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości - to data-symbol odrodzenia się państwa polskiego po 123 latach niewoli.
Historia Polski była niezwykle burzliwa, zwłaszcza w

...

Od 1 października 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku na terenie Gminy Brzyska realizowane są działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i

...

ZAWIADOMIENIE

Urząd Gminy Brzyska zawiadamia, że zgodnie z decyzją nr KT.7130.25.2012 z dnia 30.10.2012r. Starosty Jasielskiego zostaje czasowo wyłączona z ruchu droga gminna nr 1157/10, 1117/2, 770

...

Po raz pierwszy na terenie gminy Brzyska odbędzie się Jasielski Samochodowy Rajd Niepodległości. Dla uczczenia kolejnej rocznicy odzyskania przez naszą Ojczyznę Niepodległości w dniu 11 listopada na drogach

...

Informuję, że w dniu 31 października 2012r. tj. środa godz.14:00 w budynku byłego Przedszkola w Brzyskach odbędzie się:
SESJA RADY GMINY BRZYSKA
PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;