Charakterystyka straży pożarnej w Kłodawie

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodawie została założona w 1910 r. przy Kółku Rolniczym, jako „Wiejskie Pogotowie Ogniowe", a w 1912 r. przyjęła nazwę „Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodawie". Założycielami był pierwszy zarząd: Kazimierz Kopera — prezes, Władysław Madejczyk — naczelnik, Jan Kopera — sekretarz i Władysław Madej — skarbnik. OSP liczyła wówczas 16 członków. Pierwszą sikawkę ręczną przenośną zakupiono ze składek członków K.R. i społeczności wiejskiej z usprzętowieniem. Na działce Kazimierza Kopery  wybudowano drewnianą szopę — remizę na sprzęt strażacki, która została zburzona w czasie działań wojennych w 1915 r. W 1926 r. Straż Pożarna w Kłodawie została reaktywowana. Równocześnie OSP w Kłodawie zgłosiła swój akces przynależności do Krakowskiego Związku OSP i Okręgu Związku OSP w Jaśle.
W okresie okupacji hitlerowskiej OSP działała jako „Przymusowa Straż Pożarna" i liczyła 35 członków wcielonych przymusowo przez władze niemieckie powiatu jasielskiego.
Na bazie OSP w Kłodawie — Komendant Powiatowy Michał Szaroma założył oddział konspiracyjny AK „Skała" w dniu 6 marca 1941 r. Na początku 1942 r. całą jednostkę przekształcono w szkołę podchorążych AK. W kursie brało udział 24 strażaków.
W 1946 r. pod silną inspiracją Komendanta Powiatowego kpt. poż. Karola Stawiarskiego była reaktywowana i na pierwszym zebraniu wybrano zarząd. Do straży wówczas należało 14 członków. Strażacy pozbierali sprzęt rozrzucony przez żołnierzy niemieckich, wyremontowali sikawkę i trochę dokupili sprzętu oraz zbudowali drewnianą remizę, która służyła im do lat 70-tych.
Kolejny obiekt remizy straży z Kłodawy rozpoczęli budować na początku lat 70-tych, którą rozbudowali i zmodernizowali do roku 1987. W latach 1970 OSP otrzymała pierwszy samochód „Star-28" oraz motopompę M-800 i wybudowano basen p/pożarowy.
Jednostka bierze udział w zawodach  sportowo pożarniczych — gminnych, rejonowo-powiatowych oraz wojewódzkich.  W I zawodach województwa krośnieńskiego zajęła II miejsce w Lesku w 1997 r.
W zawodach  Powiatowych OSP w 2000 r. zdobyła III miejsce.
Od 2001 r. OSP należy do K.S.R.G i bierze udział w akcjach pożarowych na terenie gminy i powiatu.