Charakterystyka straży pożarnej w Błażkowej

Ochotnicza Straż Pożarna w Błażkowej została założona przy Kółku Rolniczym w 1906 r. i liczyła 16 członków.
Do 1910 r. straż była należycie przeszkolona i usprzętowiona, posiadała na stanie sikawkę ręczną, przenośną zakupione ze składek członków Kółka Rolniczego, przy wydatnej pomocy właściciela dworu, oraz 8 sztuk hełmów i inny drobny sprzęt strażacki.
OSP W Błażkowej działała do I wojny światowej dość aktywnie, organizowała przedstawienia teatralne, zabawy ludowe i festyny, a w dniu 3 maja każdego roku pokazowe ćwiczenia strażackie, zaś po ćwiczeniach organizował przemarsz defiladowy przez całą wieś.
Po 1918 roku straż nie była reaktywowana, gdyż władze nie wiele wykazywały zainteresowania.
Dopiero w roku 1932 lub 1933 ponownie zawiązano Ochotniczą Straż Pożarną  w Błażkowej, przy intensywnej pomocy jednego z założycieli - Stanisława Gajdy którego powołano na prezesa Zarządu. Do straży wówczas przystąpiło 12 członków.
W okresie okupacji hitlerowskiej zaniechała całkowitej działalności organizacyjnej, a tylko spontanicznie organizowano akcje do gaszenia pożaru.
Po II wojnie światowej OSP została reaktywowana przez strażaków. W 1950 r. otrzymała sikawkę ręczną przenośną z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jaśle oraz odpowiednie usprzętowienie. W następnych latach wybudowano remizę na środku wsi, która służyła strażakom do chwili wybudowania nowej murowanej. Wówczas do straży należało 16 członków i 6 młodych osób z M.D.P.
W 1962 r. OSP otrzymała motopompę M-200, która w 1964 r. wymieniono na M-800.    
Pod koniec lat 70-tych przystąpiono do budowy w czynie społecznym domu wiejskiego i remizy, które ukończono w 1988 r. Na początku lat 90-tych OSP otrzymała samochód gaśniczy „Star-266-GBM-2,5/8".
W 1982 roku obchodziła 75-lecie założenia i z tej okazji został ufundowany sztandar przez społeczeństwo. W 2006r. OSP obchodziło 100-lecie powstania.
OSP Błażkowa liczy 42 członków, prowadzi 2 sekcje: męską i młodzieżową męską.