Charakterystyka straży pożarnej w Lipnicy Dolnej

Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnicy Dolnej została założona z inicjatywy Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Jaśle kpt. poż. Karola Stawiarskiego i st. asp. Stanisława Nowakowskiego w dniu 13 marca 1948 r. Wówczas jednostka liczyła 15 członków. Po założeniu OSP z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jaśle otrzymała sikawkę ręczną, hełmy i inny drobny sprzęt. W latach 50-tych wybudowano remizę — szopę na przechowywanie sprzętu. W latach 60-tych jednostka otrzymała motopompę M-200, którą w 1965 roku  wymieniono na M-800. Po otrzymaniu przez jednostkę OSP w Kłodawie samochodu gaśniczego „Star-200"  samochód „Star-28" będący na jej wyposażeniu został przekazany do Lipnicy Dolnej. Obecnie OSP w Lipnicy Dolnej dysponuje samochodem „Star-28" — GBAM 2/8 i dwoma motopompami M-800, posiada strażnicę i basen przeciw pożarowy.
W 1969 r. straż liczyła 21 członków, a obecnie 20, w tym 6 członków honorowych i 6 członków M.D.P. Jednostka bierze udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych i w roku 2001 zdobyła III miejsce.