Charakterystyka straży pożarnej w Ujeździe

Ochotnicza Straż Pożarna w Ujeździe została założona w 1906 r. przy Kółku Rolniczym. Założycielami OSP w Ujeździe byli: Jakub Madej - pierwszy prezes, Stanisław Madej - instruktor, Wojciech Szot - naczelnik i Jan Żygłowicz - z-ca naczelnika. Początkowo jednostka nazywała się „Wiejskie Pogotowie Ogniowe", a w roku 1908 przyjęła nazwę" „Ochotnicza Straż Pożarna Kółka Rolniczego w Ujeździe". W chwili założenia OSP liczyła 14 członków, i posiadała prymitywny sprzęt strażacki do gaszenia pożarów (sikawki drewniane, wiadra, bosaki itp.). Dopiero w 1910 r. straż zakupiła ze składek K.R.i mieszkańców wioski sikawkę ręczną z usprzętowieniem. Straż w Ujeździe działa dość aktywnie do 1918 r. W czasie zaborów OSP uczestniczyła w uroczystościach 500-nej rocznicy „Bitwy pod Grunwaldem" w swojej wsi i w Jaśle przy odsłonięciu pomnika „Grunwaldzkiego”. W 1918 r. tuż przed odzyskaniem przez Polskę Niepodległości, OSP została reaktywowana, a do jej organizacji przyczynił się naczelnik Okręgu ZOSP w Jaśle dr Jan Wilusz. Na pierwszym zebraniu w 1918 r. wybrano Zarząd. Wówczas do OSP przystąpiło 16 strażaków i straż zgłosiła swoją przynależność do Okręgowego Związku OSP w Jaśle. Od chwili powstania jednostka prowadziła aktywną działalność kulturalno-oświatową, posiadała zespół amatorsko-teatralny, organizowała zabawy, festyny, a po II wojnie światowej wystawiono Jasełka" i inne sztuki teatralne „Chata za wsią", „Mundur swatem" czy też „Niemcy" Leona Kruczkowskiego.
Po 1918 r. straż brała udział we wszystkich uroczystościach państwowych i kościelnych oraz organizowała pokazy ćwiczeń strażackich w dniu 3 maja i defiladę- przemarsz z pochodniami przez wieś.
Po II wojnie światowej z inicjatywy Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej kpt. poż. Karola Stawiarskiego w roku 1946 straż została reaktywowana. Na pierwszym zebraniu wybrano zarząd. Do straży należało wówczas 15 strażaków.
Straż posiadała sikawkę ręczną z usprzętowieniem oraz niezbędny sprzęt do gaszenia pożarów. W 1965 r. OSP otrzymała motopompę M-200, którą w latach 70-tych wymieniona na M-800.    ,
Jednostka typu „S" posiada samochód lekki-gaśniczy „Żuk GLM-8" zakupiony we własnym zakresie dzięki wsparciu ks. B. Wojdyły i rodaka z USA Stanisława Kardasia  z Chicago. Również zakupiono niezbędne usprzętowienie i mundury bojowe oraz wyjściowe. OSP w Ujeździe bierze udział w zawodach gminnych i powiatowych w których zdobywała od I-IV miejsca.

Strażacy przy pomocy finansowej rodaków z USA oraz sponsorów miejscowych wykonali duży żelazny krzyż , który ustawiono na wzgórzu  w Ujeździe z okazji III-go tysiąclecia .