1) Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów biodegradowalnych oraz odpadów zielonych odbędzie się bezpośrednio z posesji w dniach:

27 maj 2019r. (poniedziałek) – Błażkowa, Brzyska, Dąbrówka, Kłodawa, Lipnica Dolna, Ujazd, Wróblowa

 

2) Odbiór popiołu z palenisk domowych należy zgłaszać do Urzędu Gminy Brzyska pok. Nr 6 w godzinach pracy urzędu tel. 13/4460105-do 30.04 2019r.

 

3) Odbiór odpadów elektrycznych – 31 maj 2019r. (piątek) w godz. 16.00-18.00.

- Odpady elektryczne należy wystawiać w następujących miejscach:                                    

      a) Brzyska-na placu byłego GS Brzyska,

      b) Obok Domu Ludowego w Błażkowej

      c) Kłodawa- na parkingu przy domu Ludowym

      d) Ujazd obok Domu Ludowego.

      e) Wróblowa - na  parkingu obok budynku Zespołu Szkół  w Wróblowej. 

       f) Lipnica Dolna - obok Remizy OSP  w Lipnicy Dolnej

       g) Dąbrówka - na parkingu przy Parku w Dąbrówce

4).Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych należy zgłaszać do Urzędu Gminy Brzyska pok. Nr 6, w godzinach pracy urzędu tel. 13/4460105 – do 31.10.2019r.

5). Przeterminowane leki (bez opakowań szklanych i plastikowych) można przekazywać do :

- APTEKA  Brzyska 397 38-212 Brzyska

6). Zużyte baterie można wrzucać do pojemnika znajdującego się w siedzibie Urzędu Gminy Brzyska.