Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Brzyska w 2017r.   
 styczeń  luty marzec kwiecień maj  czerwiec  lipiec

sierpień

wrzesień październik listopad grudzień

Brzyska, Dąbrówka,

Lipnica Dolna

 9 1 1 12 17 14 12 9 13 11 15 13

 Błażkowa, Wróblowa,

Kłodawa, Ujazd

 18 15 15 26 31 28 26 30 27 25 29 27

Proszę zapoznać się z w/w harmonogramem i wystawienie odpadów w ustalonych terminach, wcześnie rano lub wieczorem w dniu poprzedzającym wywóz.

Odpady wystawione później i po terminie nie zostaną zabrane!

Przypomina się o obowiązku segregacji odpadów oraz przyklejania nalepek z numerem gospodarstwa domowego!

1.Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów biodegradowalnych oraz odpadów zielonych odbędzie się bezpośrednio z posesji w dniach:

15.05.2017r. - Brzyska, Dąbrówka, Lipnica Dolna (poniedziałek)

16.05.2017r. - Błażkowa, Kłodawa, Wróblowa, Ujazd (wtorek)

2.Odbiór popiołu z palenisk domowych należy zgłaszać do Urzędu Gminy Brzyska pok. Nr 6 w godzinach pracy urzędu tel. 13/4460105-do 28.02.2017r.

3.Odbiór odpadów elektrycznych - 23.09.2017r. (sobota)

w godz. od godz. 16.00-18.00.

- Odpady elektryczne należy wystawiać w następujących miejscach:                                    

1.Brzyska-na placu byłego GS Brzyska,

2.Obok Domu Ludowego w Błażkowej

3.Kłodawa- na parkingu przy domu Ludowym

4.Ujazd obok Domu Ludowego.

5.Wróblowa - na parkingu obok budynku Zespołu Szkół  w Wróblowej. 

6.Lipnica Dolna - obok Remizy OSP w Lipnicy Dolnej

7.Dąbrówka - na parkingu przy Parku w Dąbrówce

4.Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych należy zgłaszać do Urzędu Gminy Brzyska pok. Nr 6, w godzinach pracy urzędu tel. 13/4460105 – do 31.10.2017

5. Przeterminowane leki (bez opakowań szklanych i plastikowych) można przekazywać do :

- APTEKA Brzyska 397 38-212 Brzyska

6. Zużyte baterie można wrzucać do pojemnika znajdującego się w siedzibie Urzędu Gminy Brzyska.