Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Brzyska zakończyły swoją pracę o godz. 21.00, frekwencja wyniosła 56,01%. Na terenie Gminy Brzyska w II turze Wyborów Prezydenckich 2015 zwyciężył Andrzej Sebastian Duda uzyskując poparcie wynoszące 87,88%, natomiast Bronisław Maria Komorowski uzyskał wynik w wysokości 12,12%.

Zarządzenie Wójta Gminy Brzyska w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Brzyska w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015.

Treść zarządzenia.