Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urząd Gminy w Brzyskach posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP). Dzięki niej można złożyć wniosek drogą internetową.
Do korzystania z Elektronicznej Skrzynki podawczej wymagane jest posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.


1. Zarejestruj się na stronie http://epuap.gov.pl
2. Zapamiętaj identyfikator i hasło
3. Zaloguj się na stronie http://epuap.gov.pl

Następnie należy odnaleźć Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy w Brzyskach.

ESP można znaleźć poprzez: Lista usług -> wg podziału terytorialnego -> WOJ. PODKARPACKIE, Gmina Brzyska.

Po złożeniu elektronicznego dokumentu otrzymają Państwo Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, RTF, ODT
  • XLS, ODS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
  • PDF
  • ZIP, RAR

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.