Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.