Skład Rady Gminy Kadencja 2014 - 2018

Madejczyk Stanisław Józef - Przewodniczący Rady Gminy Brzyska (2014-2018) - lat 42

Madej Mieczysław Wiceprzewodniczący Rady Gminy Brzyska (2014-2018) - lat 56

Żyguła Leszek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Brzyska (2014-2018)- lat 58  

Bachórz Tomasz
Gołąb Paweł
Grzyb Małgorzata
Kłusek Stanisław
Madejczyk Sławomir
Maguda Aleksander
Mszyca Jan
Nocek Józef
Papciak Ryszard
Papciak Stanisław
Płocic Wacław
Samborski Zbigniew

Komisje Rady Gminy Brzyska

Komisja Finansowo-Budżetowa

Do zadań komisji należy rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę z zakresu:

- opiniowanie projektu budżetu
- opiniowanie zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego.

W skład komisji wchodzą następujące osoby:

1. Stanisław Papciak
2. Nocek Józef
3. Maguda Aleksander
4. Bachórz Tomasz
5. Grzyb Małgorzata
6. Żyguła Leszek
7. Gołąb Paweł
8. Madejczyk Stanisław

Komisja Rewizyjna

Do zadań komisji należy rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę z zakresu:

- Kontrolowania działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych, oraz jednostek pomocniczych gminy.
- Opiniowanie wykonania budżetu i występowania z wnioskami do rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium
- Wykonanie innych zadań zleconych przez Radę Gminy w zakresie kontroli

W skład komisji wchodzą następujące osoby:
1. Bachórz Tomasz
2. Józef Nocek
3. Maguda Aleksander
4. Samborski Zbigniew
5. Stanisław Papciak
6. Gołąb Paweł

Komisja Rozwoju i Promocji Gminy


Do zadań komisji należy rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę z zakresu:

- Promocji gminy oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.
- Edukacji
- Ładu przestrzennego
- Ochrony środowiska, utrzymania czystości
- Dróg gminnych
- Upowszechniania kultury sportu i turystyki.

W skład komisji wchodzą następujące osoby:
1. Madejczyk Sławomir
2. Płocic Wacław
3. Mszyca Jan
4. Ryszard Papciak
5. Samborski Zbigniew
6. Madej Mieczysław
7. Grzyb Małgorzata
8. Kłusek Stanisław      

Komisja Socjalna

Do zadań komisji należy rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę z zakresu:

- rolnictwa
- bezpieczeństwa obywateli w tym porządku publicznego sprawy p. pożarowe i p. powodziowe
- ochrona zdrowia
- pomocy społecznej, polityki prorodzinnej
- budownictwa mieszkaniowego

W skład komisji wchodzą następujące osoby:
1. Madejczyk Sławomir
2. Ryszard Papciak
3. Płocic Wacław
4. Kłusek Stanisław
5. Żyguła Leszek
6. Madej Mieczysław
7. Madejczyk Stanisław
8. Mszyca Jan