Wysokość stawek podatku od środków transportowych w   stosunku rocznym:  

1.   Od samochodu ciężarowego o   dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:  

a)   powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie  - 500 zł  

b)   powyżej 5,5 t do 9   t włącznie - 700 zł  

c)   powyżej 9   t do poniżej 12 t - 750 zł  

 

2.  Od samochodów ciężarowych z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o    dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :  

1)   dwie osie  

a)   nie mniej niż 12 t do mniej niż 15 t - 900 zł  

b)   nie mniej niż 15 t - 950 zł  

2)   trzy osie  

a)   nie mniej niż 12 t do mniej niż 23 t - 950 zł  

b)   nie mniej niż 23 t - 1 200 zł  

3)   cztery osie i   więcej  

a)   nie mniej niż 12 t do mniej niż 25 t - 1 100 zł  

b)   nie mniej niż 25 t do mniej niż 29 t - 1 200 zł  

c)   nie mniej niż 29 t - 1 800 zł  

3  Od samochodów ciężarowych z   innym systemem zawieszenia osi jezdnych o   dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:  

1)   dwie osie  

a)   nie mniej niż 12 t do mniej niż 15 t - 900 zł  

b)   nie mniej niż 15 t - 1 400 zł  

2)  trzy osie  

a)   nie mniej niż 12 t do mniej niż 23 t - 1 150 zł  

b)   nie mniej niż 23 t - 1 700 zł  

3.   cztery osie i   więcej  

a)   nie mniej niż 12 t do mniej niż 25 t - 1 200 zł  

b)   nie mniej niż 25 t do mniej niż 29 t - 1 800 zł  

c)   nie mniej niż 29 t - 2 600 zł  

4  Od ciągników siodłowych i   balastowych przystosowanych do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :  

a)   od 3,5 t do poniżej 12 t - 900 zł  

5   Od ciągników siodłowych i   balastowych przystosowanych do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :  

1)  dwie osie  

a)   nie mniej niż 12 t do mniej niż 31 t - 1100 zł  

b)   nie mniej niż 31 t - 1 600 zł  

2)   trzy osie  

a)   nie mniej niż 12 t do mniej niż 40 t - 1 350 zł  

b)   nie mniej niż 40 t - 1 850 zł  

6   Od ciągników siodłowych i   balastowych przystosowanych do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą z   innym systemem zawieszenia osi jezdnych o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :  

1)   dwie osie  

a)   nie mniej niż 12 t do mniej niż 31 t - 1 100 zł  

b)   nie mniej niż 31 t - 2 100 zł  

2)   trzy osie  

a)   nie mniej niż 12 t do mniej niż 40 t - 1 900 zł  

b)   nie mniej niż 40 t - 2 700 zł  

7   Od przyczep i   naczep, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :  

 a)   od 7   t do poniżej 12 t - 400 zł  

8  Od przyczep i   naczep, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :  

1).  jedna oś  

a)   nie mniej niż 12 t - 450 zł  

2)   dwie osie  

a)   nie mniej niż 12 t do mniej niż 28 t - 550 zł  

b)   nie mniej niż 28 t do mniej niż 33 t - 700 zł  

c)   nie mniej niż 33 t do mniej niż 38 t - 950 zł  

d)   nie mniej niż 38 t - 1 250 zł  

3)   trzy osie  

a)   nie mniej niż 12 t do mniej niż 38 t - 750 zł  

b)   nie mniej niż 38 t - 1 050 zł  

9   Od przyczep i   naczep, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z   innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

1)   jedna os  

a)   nie mniej niż 12 t do mniej niż 25 t - 450 zł  

b)   nie mniej niż 25 t - 650 zł  

2)   dwie osie  

a)   nie mniej niż 12 t do mniej niż 28 t - 550 zł  

b)   nie mniej niż 28 t do mniej niż 33 t - 950 zł  

c)   nie mniej niż 33 t do mniej niż 38 t - 1 400 zł  

d)   nie mniej niż 38 t - 1 800 zł  

3   trzy osie  

a)   nie mniej niż 12 t do mniej niż 38 t - 1 050 zł  

b)   nie mniej niż 38 t - 1 350 zł  

10   Od autobusów w   zależności od liczby miejsc siedzenia :  

a)   mniejszej niż 15 miejsc - 600 zł  

b)   równej lub wyż. niż 15 i   mn.niż 30 miejsc - 1 000 zł  

c)   równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 600 zł  

 

Dla pojazdów określonych w   w    pkt 1, 4, 10 spełniających normy czystości spalin euro 1, euro 2, euro 3, lub posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się o   20 % i   określa się w   wysokości :  

1)   Od samochodu ciężarowego o   dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :  

a)   powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 400 zł  

b)   powyżej 5,5 t do 9   t włącznie - 520 zł  

c)   powyżej 9   t do poniżej 12 t - 560 zł  

2).  Od ciągników siodłowych i   balastowych przystosowanych do używania łącznie z   naczepą       lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :  

a)   od 3,5 t do poniżej 12 t - 640 zł  

3)   Od autobusów , w   zależności od liczby miejsc siedzenia :  

a)   mniejszej niż 15 miejsc - 400 zł  

b)   równej lub wyższej niż 15 i   mniejszej niż 30 miejsc - 720 zł  

c)   równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 200 zł  

Dla pojazdów określonych w pkt 1, 4, 7, 10 wyprodukowanych po 2005 r. stawki podatku zmniejsza się o   10 % i   określa się w   wysokości:  

1)  Od samochodu ciężarowego o   dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :  

a)   powyżej 3,5 t do 5,5, t włącznie - 450 zł  

b)   powyżej 5,5, t do 9   t włącznie - 585 zł  

c)   powyżej 9   t do poniżej 12 t - 630 zł  

2)    Od ciągników siodłowych i   balastowych przystosowanych do używania łącznie z   naczepą       lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a)   od 3,5 do poniżej 12 t 720 zł  

 3)  Od przyczep i   naczep, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą , z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

a)   od 7   t do poniżej 12 t - 315 zł  

4)  Od autobusów w   zależności od liczby miejsc siedzenia  

a)   mniej niż 15 miejsc - 450 zł  

b)   równej lub wyższej niż 15 i   mniejszej niż 30 miejsc - 810 zł  

c)   równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 350 zł