W dniach 6-8 XII 2010 r. grupa uczniów z Zespołu Szkół w Lipnicy Dolnej udała się do Warszawy. Celem wyjazdu był odbiór nagrody za zajęcie II miejsca w ogólnopolskim Konkursie „Archiwum Wspomnień Jana Pawła II”.
W eliminacjach wzięło udział ponad 20 grup z całej Polski.
Organizatorem Konkursu był Instytut Jana Pawła II w Warszawie: Fundacja Wspomagania Wsi. Celem tego przedsięwzięcia było przeprowadzenie wywiadu z świadkami pielgrzymek Papieża do Polski. Należało uwzględnić kontekst wydarzeń w kraju, panującą atmosferę, osobiste przeżycia i wpływ na życie osobiste i zawodowe uczestników.
Uczennice, Magdalena Niezgoda, Justyna Szarek, Monika Szot, pod czujnym okiem opiekuna grupy katechetki Alicji Krajewskiej, przeprowadziły wywiad z panią burmistrz Jasła Marią Kurowską. Jako były Dyrektor szkoły pani burmistrz wielokrotnie organizowała i uczestniczyła w spotkaniach pielgrzymkowych z Patronem szkoły Janem Pawłem II.
Uczniowie spędzili w Warszawie 3 dni, a program wycieczki był bardzo atrakcyjny. Obejmował m.in. warsztaty historyczne w Domu Spotkań z Historią, zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, spacer Krakowskim Przedmieściem, zwiedzanie domu poety Ks. J. Twardowskiego oraz musical „Les Mirables” w Teatrze „Roma”.