30 kwietnia 2011 r. w przededniu beatyfikacji Patrona Szkoły Jana Pawła II odbyła się uroczysta Msza św. w Kościele Parafialnym w Dąbrówce. Przewodniczył jej Ksiądz Proboszcz Marian Chłopiński. Na modlitwie obecna była społeczność szkolna i parafialna.
Pod koniec Eucharystii dzieci przybliżyły postać Patrona Jana Pawła II. Zwróciły uwagę na najważniejsze momenty w życiu Wielkiego Polaka: narodziny, śmierć matki, kapłaństwo, wybór na papieża, pielgrzymki, zamach, chorobę i śmierć.
Pięknie prezentujący się poczet sztandarowy, wzruszające prezentacje i profesjonalnie wykonane piosenki religijne przez uczniów naszej szkoły spowodowały, że w oczach wielu zgromadzonych kręciły się łzy. Uroczystość zakończyła się wspólną modlitwą do błogosławionego już Jana Pawła II.
Galeria: