24 maja 2011 r. w naszej szkole odbył się już po raz trzeci Przegląd słowno-muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II pod hasłem „Odszedłeś, lecz jesteś”.
W przeglądzie wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Brzyska.
Uroczystość ta w tym roku miała wyjątkowy charakter z uwagi na przybycie do szkoły Pana Kuratora Antoniego Wydro oraz Wójta Gminy Brzyska Pana Rafała Papciaka.
Dokonali Oni odsłonięcia tablicy „Szkoły Odkrywców Talentów”. Tytuł ten otrzymała nasza szkoła jako piąta w powiecie jasielskim.
Jest to szczególnie zaszczytne, gdyż szkoła w Lipnicy to pierwsza ze szkół wiejskich wyróżniona  tym tytułem.