Tomaszówka (biał. Тамашоўка) – atrakcyjna miejscowość na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim. Stanowi centrum administracyjne sielsowietu tomaszowskiego (odpowiednika polskiej gminy). Osada małomiasteczkową, położoną na styku Polski, Ukrainy i Białorusi, na terenie Polesia nadbużańskiego. Wieś zawdzięcza swoje powstanie Tomaszowi Zamoyskiemu. Założona na przełomie XIX/XXw. na terenie dóbr Przyborowo, bezpośrednio po wybudowaniu linii kolejowej Chełm-Brześć (1887) r. W czasie I wojny światowej (1915r.) w okolicach toczyły się walki, po których pozostałością jest duży cmentarz wojenny na którym spoczywają żołnierze niemieccy, austro-węgierscy, rosyjscy i polscy (łącznie 1346 osób) W okresie II Rzeczpospolitej wieś leżała w gminie Domaczewo powiatu brzeskiego województwa poleskiego. Z zachodnim brzegiem Bugu połączona była poprzez most kolejowy oraz most drogowy we Włodawce. W okresie międzywojennym powstały dogodne warunki do rozwoju Tomaszówki. Zaraz po wojnie hrabia Tomasz Zamoyski rozparcelował swój majątek w Tomaszówce. Z Włodawą, Tomaszówka powiązana była gospodarczo i społecznie. Korzystano z wspólnego urzędu pocztowego oraz gimnazjum. Do centrum wsi ciągnęły się grunty mieszczan włodawskich położone na wschodnim brzegu rzeki. W celu uregulowania tej sprawy magistrat Włodawy przyłączył Tomaszówkę wraz ze stacją kolejową do Włodawy, odtąd stając się jej dzielnicą. W okresie międzywojennym Tomaszówka stała się ośrodkiem handlu drewnem, rybami, bydłem i mąką. Dobre połączenia komunikacyjne, sąsiedztwo ośrodka administracyjno-gospodarczego we Włodawie (oddalonej o 5 km) i atrakcyjne warunki turystyczne, przyciągające letników, spowodowały szybki rozwój Tomaszówki kosztem podupadającej Włodawki, a nawet Włodawy, pozbawionej własnej stacji kolejowej. Po II wojnie światowej obszar na wschód od Bugu przeszedł pod kontrolę Armii Czerwonej. Wraz z ustanowieniem władzy radzieckiej Tomaszówka weszła w skład ZSRR. Gdy w 1991r Białoruś stała się suwerennym krajem, Tomaszówka znalazła się w strukturach nowego państwa i taki stan rzeczy istnieje do dziś. Obecnie miejscowość to dobrze zagospodarowana i nowoczesna wieś. Chlubi się głównie muzeum kosmonautyki (od 1978r). W miejscowości znajdują się: szkoła, urząd, hotel, restauracja, kryta pływalnia, sanatorium, kompleks sportowy oraz białorusko-ukraińskie przejście graniczne: Tomaszówka-Pulemiec. Niestety zniszczone w czasie wojny mosty, nie zostały do dzisiejszego dnia odbudowane i aby dostać się do Tomaszówki trzeba korzystać z przejścia granicznego w Sławatyczach. W marcu 2010r, Gmina Brzyska i Rada Wsi Tomaszówka (sielsowiet) nawiązały współpracę, która już w sierpniu zaowocowała wymianą młodzieży, a także licznymi kontaktami. W ramach międzynarodowego projektu „Slavia- kulturowe dziedzictwo Słowian”- wspaniała młodzież z Tomaszówki odpoczywała w Brzyskach poznając nasz uroczy kraj. W niedługiej przyszłości mamy plany wspólnego aplikowania o Fundusze w ramach Transgranicznego projektu PL-UA-BY. Przewodniczącym Rady Wsi Tomaszówka (Predsedatel) jest Igor Marczuk.