Konsultacje w sprawie

Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Załączniki:
Pobierz plik (Konsultacje.pdf)Konsultacje.pdf[ ]