Oferta realizacji zadania publicznego
Mała dotacja do 10 tyś złotych
Rodzaj zadania publicznego: Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Tytuł zadania publicznego: Upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia na terenie gminy Brzyska.
Oferta: Liwoczanka Stowarzyszenie Kobiet Kobiet Gminy Brzyska
Załączniki:
Pobierz plik (mała dotacja.pdf)mała dotacja.pdf[ ]

Konkurs ofert

Załączniki:
Pobierz plik (Konkurs.pdf)Konkurs.pdf[ ]

Wójt Gminy Brzyska przedstawia do konsultacji projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi na rok 2016r.

Załączniki:
Pobierz plik (Konsultacje RPWzOP 2016.pdf)Konsultacje RPWzOP 2016.pdf[ ]

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzyska o wyborze i udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego.

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie Wojta Gminy.PDF)Ogłoszenie Wojta Gminy.PDF[ ]

Wójt Gminy Brzyska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego. Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Konk ofert2015.pdf)Konkurs ofert ogłoszenie[ ]

Ogłoszenie o Konkursie Ofert

Oferta realizacji zadania publicznego
Mała dotacja do 10 tyś złotych

Rodzaj zadania publicznego: Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Tytuł zadania publicznego: Prezentacja i degustacja ludowych potraw kulinarnych i tradycji świątecznych (spotkań opłatkowych) z terenu Gminy Brzyska.
Oferent: Liwoczanka Stowarzyszenie Kobiet Gminy Brzyska

Załączniki:
Pobierz plik (Oferta_mała_dotacja.pdf)Oferta_mała_dotacja.pdf[Treść oferty.]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. Szczegóły ogłoszenia w załączniku. 

Wójt Gminy Brzyska ogłasza nabór do komisji konkursowej. Szczegóły w załączniku.

Wójt Gminy Brzyska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego. Szczegóły ogłoszenia w załączniku.