Przedmiotem planowanego projektu jest przeprowadzenie głębokiej modernizacji energetycznej w budynkach:

 

 

1) Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Błażkowej - zaplanowano:

- ocieplenie ścian, fundamentów i stropów;
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
- modernizację: źródeł ciepła (kaskada 3 kotłów gazowych kondensacyjnych o łącznej mocy do 180 KW) , centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej ,
- wymianę oświetlenia na energooszczędne;
- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW, która zapewni 40% energii dla budynku;

Realizacja inwestycji pozwoli zmniejszenie zużycia energii końcowej w budynku o 61,4 %.

 

2) Domu Ludowego w Kłodawie, zaplanowano:

- ocieplenie ścian, fundamentów, stropów;
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
- modernizację: źródeł ciepła (kocioł kondensacyjny gazowy, dwufunkcyjny - moc 25 kW) , centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej ,
- wymianę oświetlenia w budynku na energooszczędne;
- przebudowę oraz wymianę pokrycia dachu.

Realizacja inwestycji pozwoli zmniejszenie zużycia energii końcowej w budynku o 74,5%.

 

Zgodnie z wyliczeniami audytu energetycznego roczne koszty związane z eksploatacją budynków (ogrzewanie, energia elektryczna) po realizacji inwestycji mogą się zmniejszyć nawet o 60 tyś.

 

Koszty całkowite inwestycji: 2 511 674,98 zł
Wkład własny: 535 264, 05 zł
Dofinansowanie UE: 1 976 428,93 zł
Termin realizacji projektu: 6.04.2016 r. – 31.12.2017 r.

 

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego na obszarze Gminy Brzyska a także
• Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzyska;
• Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Gminy Brzyska;
• Zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery;
• Obniżenie kosztów eksploatacji budynków użyteczności publicznej;
• Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Brzyska;

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Czysta energia Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.