Celem operacji był wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Brzyska poprzez udostępnianie informacji o regionie  za pomocą strony internetowej i ulotek informacyjnych obrazujących walory turystyczne okolicy.

 Całkowity koszt projektu: 7 842,00 zł..

Dofinansowanie UE: 4 480,00zł.

Termin realizacji: 2010

Termin złożenia wniosku: luty 2010

Termin rozliczenia wniosku: luty 2011

 

 Projekt zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów.