W wyniku realizacji projektu na terenie parku w Dąbrówce wykonano plac zabaw, boiska do piłki nożnej i siatkówki.

 

Całkowity koszt projektu 331 885,99zł

Dofinansowanie UE: 210 797,00zł

Termin realizacji: 2010/2011

Termin złożenia wniosku: marzec 2010

Podpisanie umowy o dofinansowanie: maj  2011

Termin rozliczenia wniosku: październik 2011

 

Projekt zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie Odnowa i rozwój wsi.