Cel projektu: Modernizacja pasywnej infrastruktury sieciowej urzędów JST na terenie woj. Podkarpackiego.

Termin realizacji: XI.2011 - XII.2013

Całkowity koszt projektu: 474 221 zł

Kwota dofinansowania z UE: 398 420zł

Termin złożenia wniosku: październik  2010

Termin rozliczenia projektu: 2012

 

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”