Celem operacji była poprawa warunków życia mieszkańców oraz środowiska przyrodniczego. W wyniku realizacji projektu wybudowano 74 przydomowe oczyszczalnie ścieków o wysokim stopniu usuwania zanieczyszczeń.

 

Całkowita wartość projektu: 849 942 39zł

Dofinansowanie UE: 510 353,00 zł

Termin realizacji: 2011/2013.

Termin złożenia wniosku : maj 2011

Termin rozliczenia wniosku: grudzień 2013

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.