Celem projektu był zakup tradycyjnych strojów i szabli reprezentacyjnej dla oddziału straży grobowej w Wróblowej.

 

Całkowity koszt projektu: 19 028,25 zł

Dofinansowanie UE: 11 900,00 zł

Termin realizacji: I . 2012 – X .2013

Termin złożenia wniosku: styczeń 2012

Termin podpisania umowy: styczeń 2013

Termin rozliczenia wniosku: lipiec 2013

 

Projekt współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” tzw. Małe projekty.