Celem operacji było podniesienie jakości życia i zaspokojenie potrzeb społecznych
i rekreacyjnych mieszkańców Gminy Brzyska poprzez budowę i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wróblowa.

Całkowity koszt projektu: 39 269,10 zł

Dofinansowanie UE: 24 960,00 zł

Termin realizacji: 2013/2014

Termin złożenia wniosku: luty 2013

Termin podpisania umowy: grudzień 2013

Termin rozliczenia projektu marzec 2014

 

Projekt współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” tzw. Małe projekty.