Głównym celem realizacji było podniesienie jakości życia i zaspokojenie potrzeb społecznych i rekreacyjnych mieszkańców Gminy Brzyska. W ramach projektu powstał mini plac zabaw oraz altana rekreacyjna.

 Całkowity koszt projektu:  15 158,60 zł

Dofinansowanie UE:  11 056,00 zł

Termin realizacji: marzec/grudzień 2014

Termin złożenia wniosku : Marzec 2014

Termin podpisania umowy: Lipiec 2014

Termin zakończenia: Grudzień 2014

Projekt współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” tzw. Małe projekty.