Głównym celem operacji było podniesienie jakości życia i zaspokojenie potrzeb społecznych i  rekreacyjnych mieszkańców Gminy Brzyska. W wyniku realizacji projektu na stadionie sportowym została wybudowana trybuna sportowa wraz z zadaszeniem.

 

Całkowity koszt projektu: 49 815,00 zł

Dofinansowanie UE:  24 990,00 zł

Termin realizacji: marzec/grudzień 2014

Termin złożenia wniosku: marzec 2014

Termin podpisania umowy: lipiec 2014

Termin rozliczenia: grudzień 2014

 

Projekt współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” tzw. Małe projekty.