Celem projektu była poprawa dostępności do bazy sportowej oraz podniesienie jakości życia i zaspokojenie potrzeb rekreacyjno-sportowych mieszkańców Gminy Brzyska poprzez budowę zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w miejscowości Kłodawa.

Całkowity koszt projektu:  334 089,35 zł

Dofinansowanie UE : 217 293, 00 zł

Termin realizacji: 2013/2014                                                                 

Termin złożenia wniosku: lipiec 2013

Termin podpisania umowy: maj 2014

Termin rozliczenia: grudzień 2014

Projekt współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.