Celem operacji było podniesienie jakości życia i zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Brzyska poprzez budowę oświetlenia zasilanego energią odnawialną w miejscach o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców.

W ramach operacji zostało zamontowanych 5 lamp solarnych oraz 1 lampa hybrydowa. Już w dniu montażu lampy zostały uruchomione i oświetliły drogi naszej gminy: w miejscowości Brzyska - droga „na Za kościele” i w miejscowości Wróblowa – przy drodze w kierunku Lipnicy Dolnej.

Całkowita wartość projektu:  56 715,30 zł

Dofinansowanie UE: 36 528,00 zł

Termin realizacji: 2014

Termin złożenia wniosku: czerwiec 2014

Termin Podpisania umowy: grudzień 2014

Termin rozliczenia: grudzień 2014

 Projekt współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi”.