Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców na terenie gminy Brzyska poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i studni oraz zakup sprzętu.

 W wyniku realizacji projektu:

1) Zakupiono ciągnik rolniczy z wozem asenizacyjnym o poj. 4-4,5 tyś. litrów;

2) Wybudowano 119 przydomowych oczyszczalni ścieków;

3) Wybudowano 6 ogólnodostępnych studni w miejscowościach: Dąbrówka, Wróblowa, Ujazd, Kłodawa, Brzyska, Lipnica Dolna.

 

Całkowita wartość projektu:  1 719 704,79 zł.

Dofinansowanie UE: 1 048 596,00 zł

Termin realizacji: 2014/2015 

Termin złożenia wniosku: czerwiec 2014

Termin podpisania umowy: listopad 2014

Termin rozliczenia: czerwiec 2015

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.