Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych 411 uczniów i 64 nauczycieli z 4 szkół realizujących kształcenie ogólne zlokalizowanych na obszarze gminy Brzyska: 

1) Szkoła Podstawowa w Brzyskach
2) Szkoła Podstawowa w Błażkowej;
3) Szkoła Podstawowa w Wróblowej;
4) Szkoła Podstawowa w Lipnicy Dolnej

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:
- zakup sprzętu ICT: monitory interaktywne, drukarki 3D, laptopy, aparaty fotograficzne, wizualizery;
- zakup wyposażenia pracowni przyrodniczych: lupy, mikroskopy, preparaty biologiczne, mapy; podręczniki, programy interaktywne;
- zakup pomocy dydaktycznych do nauki robotyki;
- budowa wewnątrzszkolnych sieci informatycznych;
- zajęcia dodatkowe dla dzieci m.in. zajęcia przyrodnicze, robotyka, j. angielski.
- szkolenia dla nauczycieli.

Termin realizacji: 1.06.2018 – 30.06.2019 r.

 Wartość całkowita wydatków ogółem: 1 083 232,76 zł

 Kwota dofinansowania: 1 029 071,12 zł

 

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI:

1. Szkolenia dla nauczycieli dotyczące rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych:
BLOK I: Warsztaty kreatywności i efektywnej nauki
BLOK II: Myślenie wizualne i nauka poprzez zadawanie pytań
BLOK III: Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów z zakresu kompetencji kluczowych BLOK IV. "OSWOIĆ” matematykę
BLOK V: Metodyka nauczania języka angielskiego
BLOK VI: Robotyka w szkole - jak rozwijać kreatywność
BLOK VII: Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów ze specjalnymi potrzebami

2. Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w zakresie wykorzystania metody eksperymentu w dydaktyce
BLOK I: Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na przedmiotach przyrodniczych
BLOK II: Przedmioty przyrodnicze a technologia informacyjna i komunikacyjna
BLOK III: Między nauką a zabawą. Doświadczenia i eksperymenty na różnych etapach edukacyjnych
BLOK IV: Metody aktywizujące i eksperymenty w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
BLOK V: Wykorzystanie eksperymentu i metod aktywnych w nauczaniu – problemy i zagrożenia

3. Szkolenie dla nauczycieli z zakresu TIK
BLOK I: Warsztaty pomagające usprawnić pracę z tablicą interaktywną
BLOK II: Obsługa i wykorzystanie drukarki 3D na lekcjach
BLOK III: Wykorzystanie narzędzi cyfrowych i aplikacji internetowych w prowadzeniu zajęć
BLOK IV: Aplikacje i programy komputerowe wspomagające pracę z uczniem z niepełnosprawnościami
BLOK V „Cyfrowo odpowiedzialni” edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego. Najważniejsze problemy młodych w sieci: cyberprzemoc, seksting

 

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW:

I. SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZYSKACH ( 213 uczniów):
1. Zajęcia z programowania i robotyki kl. IV - VI (2 gr. x 20 godz. )
2. Zajęcia matematyczno – przyrodnicze kl VII – VIII ( 2 gr. x 20 godz. )
3. Zajęcia multimedialnego koła biologiczno – geograficznego kl. V – VIII ( 2 gr. x 20 godz. )
4. Zajęcia rozwijające z j. angielskiego kl. IV – VIII ( 2 gr. x 20 godz. )
5. Zabawy szachowe kl. I - IV ( 2 gr. x 20 godz. )
6. Zajęcia rozwijające umiejętności około programistyczne dla uczniów kl. I – II ( 2 gr. x 20 godz. )
7. Koło kreatywnej informatyki kl. VII – VIII (2 gr. x 20 godz.) 
8. Koło kreatywnej informatyki kl. III ( 2 gr. x 20 godz.)

II. SZKOŁA PODSTAWOWA W BŁAŻKOWEJ (118 uczniów):
1. Zajęcia „Z matematyką i przyrodą na Ty”. ( 1 gr. x 30 godz. )
2. Kółko fizyczno-chemiczne "Zobaczyć, zbadać zrozumieć" ( 1 gr. x 30 godz.)
3. Zajęcia biologiczne z wykorzystaniem języka angielskiego (1 gr. x 30 godz. )
4. Język angielski – moje okno na świat (1 gr. x 30 godz. )
5. Zajęcia rozwijające zainteresowania geografią- „Podróż dookoła świata” (1 gr. x 30 godz. )
6. Zajęcia przyrodnicze. Poznawanie przez doświadczanie ( 5 gr. x 30 godz.)
7. Programowanie i robotyka na co dzień ( 1 gr. x 30 godz. )
8. Programowanie i robotyka - pierwszy krok do sukcesu (8 ucz. 6 dz. 1 gr. x 30 godz.)
9. Koło kreatywnej informatyki ( 4 gr. x 20 godz.)

III. SZKOŁA PODSTAWOWA W WRÓBLOWEJ (67 uczniów):
1. Zajęcia doskonalące umiejętność skutecznego uczenia się oraz rozwijające kompetencje kluczowe u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (1 gr. x 30 godz. )
2. Zajęcia z programowania i robotyki ( 2 gr. x 30 godz. )
3. Zajęcia z j. angielskiego klasy IV-VIII ( 2 gr. x 30 godz. )
4. Zajęcia z j. angielskiego klasy I-III ( 1 gr. x 30 godz. )
5. Zajęcia z fizyki ( 2 gr. x 30 godz.)
6. Zajęcia z chemii i biologii ( 2 gr. x 30 godz. )
7. Zajęcia z geografii ( 2 gr. x 16 godz. )
8. Zajęcia z przyrody ( 1 gr. x 30 godz. )
9. Zajęcia z wykorzystaniem drukarki 3D ( 2 gr. x 16 godz.)

IV. SZKOŁA PODSTAWOWA W LIPNICY DOLNEJ (57 uczniów):
1. Zajęcia rozwijające kompetencje językowe – język angielski „ Uczymy się bawiąc” (1 gr. x 30 godz.)
2. Tajemniczy świat Photona” ( 1 gr. x 30 godz.)
3. Zajęcia z języka angielskiego (1 gr. x 30 godz.)
4. Zajęcia matematyczno-fizyczne (1 gr. x 30 godz.)
5. Planeta Przyszłości (1 gr. x 30 godz. )
6. Zobaczyć więcej ( 1 gr. x 30 godz. )
7. Zajęcia z wykorzystaniem drukarki 3D ( 2 gr. x 16 godz.)

 


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.2 „ Poprawa jakości kształcenia ogólnego”