Celem projektu jest utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzyskach w roku szkolnym 2017/2018 dla 20 dzieci w wieku 3-5 lat.

 

W ramach projektu sfinansowane zostaną wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem nowego oddziału przedszkolnego, w tym: wynagrodzenie nauczycieli, zakup wyposażenia (mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, pomocy do zajęć dodatkowych), wyposażenia kuchni (m.in. szatkownica, zmywarko-wyparzarka, naczynia, garnki), wyposażenia do utrzymania czystości (m.in. odkurzacz piorący) dodatkowych zajęć dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do SP w Brzyskach z robotyki, gimnastyki korekcyjnej i zajęć tanecznych.

 

Wartość projektu ogółem: 259 313,76 zł

Kwota dofinansowania:  233 381,98 zł

Wkład własny/ rzeczowy: 25 931,78 zł
Termin realizacji projektu: 1.09.2017 r. - 31.07.2018 r.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.1 „Rozwój edukacji przedszkolnej”.