Celem projektu jest zwiększenie dostępności do nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Brzyska poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego w miejscowości Wróblowa.


W ramach operacji planuje się zagospodarować istniejące tereny przy ZS w Wróblowej na boisko rekreacyjne wielofunkcyjne, o wymiarach 44,00 m x 24,00 m. z oświetleniem i niezbędną infrastrukturą. Boisko będzie przystosowane do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenis ziemny.

 

Wartość ogółem:  Wg.kosztorysu: 279 971,46 zł / Po przetargu: 388 999,98 zł

Kwota dofinansowania: 178 145,00 zł
Termin realizacji: 19.09.2017 - 31.12.2018 r.
 

Operacja współfinansowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.