W wyniku realizacji projektu wykonano całkowity remont budynku Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa. W budynku wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano docieplenie ścian i remont elewacji budynku. Na części działki wykonano nowe ogrodzenie wraz ze skwerkiem na którym zostały zamontowane dostępne dla wszystkich ławki.

 Całkowity koszt projektu: 301 040,86zł

 Dofinansowanie z UE: 171 694,95zł

 Termin realizacji: 2009/2010

 Termin złożenia wniosku : marzec 2009

 Termin podpisania umowy o dofinansowanie:  sierpień 2009

 Termin rozliczenia wniosku: marzec 2011

  

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie Odnowa i rozwój wsi.